Stina Pehrsdotter arbetar inom performance, installation, objekt, teckning och skrivande, och utforskar sambanden mellan kroppslighet, själ och sinne, med inspiration från människa, natur, kropp och dess närvaro och tillvaro i samtiden.


Lever och odlar på gården Karamåla utanför Kyrkhult i Blekinge med Niclas, djuren och naturen.


projekt ODLA MATERIALET!